NPS versus CSAT

Både Net Promoter Score (NPS) og Customer Satisfaction Score (CSAT) er nyttige verktøy for å måle kundeopplevelsen og tilfredsheten i en retailkjede. Imidlertid er det ikke nødvendigvis en enten-eller-situasjon. Det kan være hensiktsmessig å bruke begge verktøyene avhengig av hva som er målet og hva som skal måles.

NPS er en måling av kundenes vilje til å anbefale bedriften til andre. Det er en enkel og effektiv måte å få en indikasjon på kundelojalitet og tilfredshet på. CSAT, derimot, måler kundenes tilfredshet med en spesifikk transaksjon eller interaksjon med bedriften. Dette kan gi mer detaljert informasjon om hva som spesifikt påvirker kundenes tilfredshet.

NPS kan være spesielt nyttig for å få et overordnet bilde av kundetilfredshet og lojalitet over tid, mens CSAT kan gi mer detaljert informasjon om hva som spesifikt påvirker kundenes tilfredshet, og dermed hjelpe til med å identifisere spesifikke områder for forbedring.

Det viktigste er å bruke de riktige verktøyene på de riktige stedene og til riktig tid for å få den informasjonen som trengs for å forbedre kundeopplevelsen i en retailkjede. Det kan også være lurt å kombinere NPS og CSAT med andre metoder, for eksempel kvalitative undersøkelser eller feedback fra ansatte, for å få en mer helhetlig forståelse av kundeopplevelsen.

Det er flere fordeler med å bruke Customer Satisfaction Score (CSAT) for å måle kundeopplevelsen i en retailkjede.

  1. Fokus på spesifikke interaksjoner: CSAT fokuserer på kundenes tilfredshet med spesifikke interaksjoner med bedriften, som for eksempel kjøp av et produkt eller besøk i butikken. Dette gjør det enklere å identifisere nøyaktig hva som påvirker kundetilfredsheten og dermed hva som kan forbedres.
  2. Måle endringer over tid: CSAT lar bedriften måle endringer i kundetilfredshet over tid. Ved å gjøre dette kan bedriften identifisere om tiltakene som er iverksatt for å forbedre kundeopplevelsen har hatt en positiv effekt eller ikke.
  3. Enkel å forstå: CSAT er en enkel og intuitiv måling som er lett for både ansatte og kunder å forstå. Dette gjør det enklere for ansatte å bruke informasjonen til å forbedre kundeopplevelsen og enklere for kunder å gi tilbakemelding.
  4. Tilpasningsdyktig: CSAT kan tilpasses for å passe til bedriftens spesifikke behov og utfordringer. Det kan være lurt å endre spørsmålene som blir stilt i spørreundersøkelsen avhengig av hva som skal måles.
  5. Styring av kundelojalitet: CSAT er også relatert til kundelojalitet. Hvis kundene er tilfredse med kundeopplevelsen, øker sjansen for at de vil fortsette å bruke bedriften og anbefale den til andre.

Samlet sett kan CSAT hjelpe en retailkjede å få en dypere forståelse av kundenes tilfredshet med interaksjoner med bedriften, identifisere spesifikke områder for forbedring og måle effekten av tiltakene som er satt i gang for å forbedre kundeopplevelsen.

Les de siste nyhetene og fagartiklene

En liten vei å gå fortsatt

Løpende kundefeedback fra ekte kunder, Retailmagasinet 2021

NPS versus CSAT