Personvernerklæring

Retailx AS bryr seg oss om ditt personvern. Vår personvernerklæring er ment for å gi god informasjon om behandling av dine personopplysninger og formålet med behandlingen. 

Alle våre observatører er registret i vårt internsystem Webstat og Checker. Der er det registrert relevante personopplysninger som Retailx bruker slik at du som observatør kan gjennomføre oppdrag og få lønn for disse. Alle data som registrert i Webstat er vårt ansvar og vil bli behandlet etter de regler som til enhver tid gjelder. 

Har du spørsmål om personvern og/eller personlige data kan dette sendes til personvernansvarlig Ina Oxholm, Epost: [email protected] 

Dine personopplysninger 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person. Disse omfatter: 

  • Navn 

  • Adresse 

  • e-postadresse, 

  • Telefonnummer  

  • Bankkontonummer

  • Personnummer

Personnummer og bankkontonummer trenger vi for å kunne betale deg lønn for oppdragene og innrapportere i henhold til loven. Disse opplysningene oppga du når du registrerte deg som observatør hos Retailx. 

Det rettslige grunnlaget for Retailxs behandling av dine personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsavtalen med deg, og at behandlingen er nødvendig for at Retailx skal kunne overholde sine rettslige forpliktelser etter loven. 

Retailx AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som brukes i forbindelse med leveranse av våre produkter og tjenester. Personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. 

Hvorfor trenger vi dine personopplysninger? Vi trenger dine personopplysninger for at du skal kunne gjennomføre oppdrag for Retailx. Vi bruker disse opplysningene til å gi deg mest mulig relevant informasjon i forhold til oppdrag i Retailx som passer for deg. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser, kan du reservere deg mot dette ved å sende en e-post til [email protected].

​Det er kun ansatte i Retailx AS som behandler dine personopplysninger. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt. 

Sletterutiner av personopplysninger. I Retailx oppbevarer vi ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller lovpålagte plikter vi har gjennom for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen. Når det ikke lenger er behov for å lagre dine personopplysninger, slettes de. 

Deling av personopplysninger 

Retailx AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på̊ andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. 

Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Retailx. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten 

Rettigheter etter personopplysningsloven 

Alle dine rettigheter finner du på Datatilsynet sine websider 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

 

Kontaktinformasjon​

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på̊: [email protected]

Endring av personvernreglene 

Hvis vi endrer våre personvernregler, vil vi gjøre deg oppmerksom på̊ det enten ved å sende deg et varsel eller ved at vi endrer dato for når personvernregler og vilkår er oppdatert. Siste versjon av vår personvernerklæring vil du alltid finne på̊ våre nettsider. 

Oslo, juli, 2018