Tjenester

Skreddersydd kombinasjon av moderne teknologi og lang erfaring fra bransjen

Hva vi mener med et godt samarbeid

Et godt samarbeid for oss er god dialog og felles forståelse av oppgaver og arbeid.
Et godt samarbeid er også et klart og tydelig mandat, etterfulgt av konkrete mål og KPI'er å levere på i samarbeid med ledelsen.
Vi ønsker stor takhøyde for tilbakemeldinger begge veier og streber etter å sette konstruktive tilbakemeldinger i samarbeidet i system – slik at vi alltid lærer noe og har noe å strekke oss etter.

Kunden er fus hos oss. Det skal du alltid oppleve!

Rådgivning på salg og serviceforbedring

Rådgivning på salg og serviceforbedring

Det viktigste vi leverer, i kombinasjon med å hente innsikt om kundeopplevelsen, er rådgivning knyttet til forbedringsarbeidet med salg og kundeopplevelse.
Vi har etterhvert en tung erfaring fra 100 ulike kjøpesenter og 50 ulike brands gjennom de siste 12 årene.
Vi kjenner til så godt som en hver problemstilling og tør å utfordre både ledelse og verdikjede på forbedringsområder og arbeidsmetodikk.

Trening på forbedringsområder

Trening på forbedringsområder

Selv med innsikt og tilbakemelding rett i lomma skjer det ingenting om man gjør som i går. God læring krever at man faktisk agerer.
Vi bidrar til å øke forståelsen av hvordan man kan trene på forbedringsområder,
og gir butikkledere en verktøykasse innenfor salgsledelse som bidrar til å sette treningen i system.

Implementering av løpende kundefeedback

Implementering av løpende kundefeedback

Vi tilrettelegger slik at alle medarbeidere får opplæring og tilgang til kundetilbakemeldinger i butikk.
Det er en klar sammenheng mellom bruk og kundetilfredshet – derfor er det viktig at verktøyet brukes aktivt i hverdagen. For optimal utnyttelse følger vi til en hver tid med på engasjementet i plattformen: innlogging, deling og interaksjon.
Plattformen skal være en naturlig og integrert del av hverdagen til alle ansatte – ledelse såvel som butikkmedarbeider.

Innsikt i og analyse av store datamengder

Innsikt i og analyse av store datamengder

Vi samler inn store datamengder fra kundenes opplevelser gjennom året.
Dette gir oss muligheten til å gjøre ferske, oppdaterte analyser i samarbeid med analysebyrå.
Vi dypdykker inn i dataene dine, og gjør analyser av medarbeidernes adferd i kundemøte og den totale kundeopplevelsen. Vi gir deg også analysegrunnlaget fra hele bransjen, slik at du til enhver tid vet hvor du ligger an i forhold til konkurrentene.
Ofte bruker vi funnene som bevisførsel når vi skal i gang med fokus og trening i sisteleddet.

Et samarbeid fra start til mål

infografikk-v4

 

nr1

Diagnosen

Vi gjør en grundig analyse av kundegrunnlaget ditt, og dypdykker i dataene som allerede finnes. Vi har god kjennskap til bransjen, men ønsker mest mulig innsikt om akkurat deg og dine kunder før vi setter i gang. Ingen virksomheter, målgrupper og regioner er like, og det kreves gjerne et noe skreddersydd opplegg. Dette gjør vi sammen.

 

nr2

Kulturen

«Kultur spiser strategi til frokost». Utallige salg- og servicestrategier blir aldri noe annet enn gode intensjoner og papirer i en skuff, fordi kulturen i selskapet ikke er tatt høyde for. Dersom du ikke iverksetter tiltak for å skape en bedre salg- og servicekultur internt, vil du aldri lykkes med implementering og gjennomføring i sisteleddet.

Vi har vært ute en vinternatt før, og sett mange gode strategier støve vekk. Derfor vet vi hvilke spørsmål som må stilles for å kartlegge modenheten i selskapet, slik at kundeopplevelse, salg og service samsvarer med selskapets faktiske målbilde.

nr3

Metodikken

Vi finner ut hvor skoen trykker og lager sammen den beste strategien for å løfte kundeopplevelsene hos deg – og med det lojalitet og inntjening – til nye høyder. Vi utarbeider KPI’er sammen, og setter realistiske mål for ekspansiv vekst og økt kundetilfredshet.

Vi er helt avhengig av å skape engasjement og begeistring hos alle medarbeidere. Vi deler utfordringen i to, og bruker først tid på å forankre mål, skape erkjennelser og lyst til å bli bedre. Deretter sørger vi for at alle butikker og medarbeidere får tilgang til løpende  kundetilbakemeldinger gjennom Excite. For å skape engasjement og begeistring hos alle medarbeidere, jobber vi med kundeopplevelse og trening med stor vekt på positiv forsterkning. Vi mener ingen blir bedre eller mer motivert av kjeft og irettesettelser – i vår verden betyr positiv forsterkning å løfte frem gode resultater og med det skape lyst til å prestere like godt eller enda bedre neste gang. 

nr4

Teknologien

Excite er en smart plattform som henter tilbakemeldinger fra alle tilgjengelige kilder.
Den gir enkelt tilgang til dataene ved å fortelle deg om forbedringsområder og hvor dere er knallgode.
Innlogging på denne plattformen ser vi i sammenheng med kundetilfredshet: Desto mer en medarbeider logger inn og leser kundens tilbakemeldinger, desto større fokus får de på egen adferd. På sikt vil kundens tilfredshet øke i takt med medarbeiders mestringsfølelse.

nr5

Forankringen

En god salg og prestasjonskultur kan ikke besluttes i en ledergruppe – det krever forankring hos alle medarbeidere. Én dårlig kundeopplevelse er alt som skal til for å påføre permanent skade på et kundeforhold, og påfølgende dårlig omtale sprer seg som ild i tørt gress. For å være i forkant, er du derfor avhengig av å gi alle medarbeidere – fra butikksjef til tilkallingsvikar – best mulig forutsetninger for å møte kundene med lyst og engasjement. 

 

Det er her Excite rett i lomma på alle medarbeidere gjør en forskjell. Med kundenes stemme rett i øret, og aktive, opplærte ansatte, vil du kunne samle inn data og øke forståelsen for kundekretsen din; besøk for besøk, handel for handel. 

 

nr6

Sparringspartner

Teamet vårt av rådgivere står klare for å tolke, analysere og agere på feedbacken som strømmer inn. Erfaringen vår fra innsiden av bransjen, og årene fra sidelinjen, kan være et nyttig supplement til egen oppfatning av KPI’er og resultater. Vil du lære mer om rådgiverne våre, og hvordan vil tilnærmer oss et samarbeid?

Bli kjent med oss!